WELKOM OP DE RAADPLEEGOMGEVING VAN GEMEENTE OUD-TURNHOUT

 

Hier vind je volgende documenten:

-        Gemeenteraad: agenda en de lijst van besluiten

-        Raad voor maatschappelijk welzijn: agenda de lijst van besluiten

-        College van burgemeester en schepenen: lijst van besluiten

-        Vast bureau: lijst van besluiten

-        Burgemeester: lijst van besluiten

-        Raad van bestuur AGB Oud-Turnhout: lijst van besluiten

 

Je kan de agenda en een overzicht van de genomen besluiten raadplegen door in de kalender de juiste zitting aan te klikken.

Een specifiek besluit kan je (na de vergadering) op twee manieren zoeken:

-        OP DATUM

Klik in de kalender op de juiste dag. Er verschijnt dan een overzicht van de besluiten die op die datum werden genomen. Door de titel aan te klikken, opent de beslissing.

 

-        OP ZOEKTERM

Als je de beslissingsdatum niet kent, kan je een zoekterm ingeven in het veld ‘Zoeken …’ Verschijnen er te veel resultaten? Je kan deze filteren door te klikken op het groene plus-knopje dat naast de zoekbalk verschijnt.

Via de volgende link kan je de vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn herbeluisteren: ‘Audioverslag’

Elke burger, vereniging of bedrijf kan aan het gemeentebestuur inzage, uitleg en kopies van documenten vragen. Niet alle documenten mogen echter openbaar gemaakt worden, de uitzonderingsgronden zijn wettelijk vastgelegd.

Voor hulp of informatie kan je terecht op secretariaat@oud-turnhout.be